People at Work

Jak postupovat v případě reklamace?

Reklamace jsou řešeny dvojím způsobem:


Případné další informace prosím směřujte primárně na kontaktní osobu Jakub Zahrádka:
zahradka@beryko.cz , tel: +420 603 408 307