Mi Induction Heating Rice Cooker

Specifikace

Objevte více

Rozměry

Základní parametry

 • Název produktu: Mijia tlakový rýžovar s indukcí
 • Rozměry: 300 x 251 x 212 mm
 • Hmotnost: 6,45 kg
 • Objem: 3 l
 • Způsob ohřívání: indukce
 • Materiál vnitřní nádoby: litina
 • Výkon: 1100 W
 • Napětí: 220 V ~ 50 Hz
 • Tlak: 20 kPa
 • Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz zařízení obsahuje bezdrátový vysílač s kódem schválení CMIIT ID:2014DP5056
 • Vhodné prostředí: správné fungování výrobku při 0 – 2000 m. n. m.

Upozornění

 • Při vaření:
  Neotvírejte rýžovar v průběhu vaření. Rýžovar lze otevřít, když se plně uvolní tlak – tedy až se rýže dovaří, nebo když se vaření pozastaví.
  Nepoužívejte vnitřní nádobu pro vaření mimo rýžovar (například na indukčním nebo plynovém sporáku).
  Nestrkejte žádné objekty do ventilu či otvoru pro elektrický kabel.
  V průběhu vaření a krátce po vaření nepřibližujte ruce k ventilu páry. Především zabraňte v přístupu dětem, aby se neopařily.
  Nevkládejte do rýžovaru potraviny, které mohou ucpat ventil (například mořské řasy nori a kombu).
  Při používání je zakázáno zakrývat víko rýžovaru a bránit tak úniku páry.
  Pokud použití funkce pro udržování tepla přesáhne doporučenou dobu, může rýže začít zapáchat.
  Funkci rychlého vaření nelze použít pro vaření kaší.
 • Po vaření
  V době, kdy rýžovar nepoužíváte, jej nezapomeňte vypnout a vypojit ze zásuvky.
  Zkontrolujte parní ventil, zda není ucpaný.
  Pokud se objeví závada, ihned přestaňte přístroj používat a vypojte jej ze zásuvky.
  Počkejte než vychladne a teprve poté vyjměte vnitřní nádobu.
 • Další důležitá upozornění
  Pokud dojde k pádu či nárazu tvrdým předmětem, může dojít ke zranění nebo poškození výrobku.
  Nepoužívejte při poškození vnitřního prostoru rýžovaru, může dojít k opaření vařící vodou a párou.
  Neupravujte. Neodborný zásah a opravy mohou způsobit požár, nebezpečí elektrického šoku a zranění.
  Pokud se objeví závada, okamžitě přestaňte přístroj používat, aby nedošlo k požáru, elektrickému šoku a zranění.
 • Závada
  Při používání je elektrický kabel a zásuvka nadměrně horká.
  Z rýžovaru vychází kouř a zápach spáleniny.
  Část rýžovaru je prasklá, uvolněná či vrže.
  Vnitřní nádoba změnila tvar.
  A další závady a poruchy.

Příslušenství