Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce :

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Witty Trade s.r.o. IČ 248 45 353 se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179761. Kontaktní údaje: osobniudaje@wittytrade.com (“Witty Trade”)

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

Witty Trade zpracovává Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při přihlášce k odběru newsletteru, pro účely rozesílání tohoto obchodního sdělení.

Po odeslání přihlášky, Vám Witty Trade zašle na zadanou e-mailovou adresu ověřovací zprávu, ve které budete vyzván/a k potvrzení této e-mailové adresy, a teprve po tomto potvrzení bude Vaše e-mailová adresa aktivována k odesílání newsletterů.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v databázi odběratelů newsletteru.

Právní základ:

Witty Trade je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu na základě Vaší přihlášky k odběru newsletteru (Vašeho souhlasu).

Poskytnutí e-mailové adresy je zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro splnění Vašeho požadavku.

Z odběru newsletteru je možné se kdykoli odhlásit při zaslání jakéhokoli vydání newsletteru nebo zasláním odvolání souhlasu na výše uvedené kontaktní údaje. Do odhlášení z odběru newsletteru je zpracování Vaší e-mailové adresy zcela legální.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:

Zpracovávat Vaše osobní údaje budou naši zaměstnanci a zaměstnanci naší spřízněné společnosti Witty Trade s.r.o. (IČO 248 45 353, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Je také možné, že budeme v rámci přímého marketingu spolupracovat s marketingovými agenturami pověřenými na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti Witty Trade, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru.

Jaká máte práva?

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude odvolán souhlas se zasíláním newsletteru nebo se odhlásíte z odběru newsletteru), popřípadě na omezení zpracování.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním newsletteru.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).